شرح وظایف اداره توسعه كارآفريني
- اجراي برنامه هاي ابلاغي از سوي ستاد وزارتخانه به منظور ايجاد و توسعه نهادهاي پشتيبان مالي و حمايتي جهت توسعه فعاليت هاي كار آفريني در استان.
- ايجاد و تكميل بانك اطلاعات كار آفرينان، سازمانها و بنگاههاي كارآفرين استان با همكاري ساير دستگاههاي استاني و واحد هاي ستادي ذيربط.
- توسعه و ترويج فرهنگ كارآفريني با همكاري ساير دستگاههاي استاني در راستاي اهداف وزارتخانه.
- برنامه ريزي به منظور ايجاد وساماندهي كانونهاي كار آفريني استاني به منظور انسجام بخشي به كار آفريني متناسب با نيازها و مزيت هاي ملي و استاني.
- ارائه خدمات مشاوره اي و تسهيلات لازم به كارآفرينان در چارچوب قوانين و مقررات ذيربط از طريق ايجاد
مراكز مشاوره، اطلاع رساني و خدمات كار آفريني در استان.
- تهيه و تنظيم و ارائه برنامه هاي آموزش تخصصي مورد نياز كارآفرينان استان بر اساس مزيتهاي منطقه اي و فراهم نمودن امكانات لازم جهت اجراي برنامه هاي مزبور با همكاري و هماهنگي واحدهاي ستادي ذيربط.
- اجراي مصوبات و بسته هاي حمايتي در زمينه فعاليت هاي كارآفريني در استان.
- همكاري با رسانه هاي گروهي محلي و منطقه اي به منظور اطلاع رساني، فرهنگ سازي و اشاعه فرهنگ
كارآفريني با همكاري و هماهنگي واحد هاي ستادي ذيربط.
- فراهم نمودن زمينه هاي تشويق و ترغيب آحاد مردم ، سرمايه گذاران ، خيرين و كارآفرينان به سرمايه گذاري در صندوق هاي سرمايه گذار كارآفريني استان در چارچوب قوانين و مقررات موجود.
- همكاري با مراكز رشد پارك علم و فناوري استاني و منطقه اي در خصوص طرحهاي نوآور و ايده هاي جديد.
- برگزاري جشنواره كارآفرينان برتر استاني.آدرس: کرمان چهار راه کارگر - اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان

تلفن: 3_  32755071(034)    کدپستی: 1457994861

پیوندها

موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) مقام معظم رهبری رییس جمهور 3
معاون اول رییس جمهور 4

 

گالری