رسالت اداره کل :

اداره کل  تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان با رسالت اصلی تنظیم روابط کار ، هماهنگی بازار کار ، ترویج فرهنگ تعاون و کارآفرینی ، حفظ و صیانت از نیروی کار ، بهبود شرایط فردی و اجتماعی  محیطهای کارگری و ارتقأ فرهنگ کار ؛ با تمام توان به جامعه کارگری ، کارفرمایی و تعاون گران شریف دیار کریمان خدمت رسانی می نماید  .

این اداره کل با عنایت به ادغام مناسب و مبارک سه وزارت  خانه ، کار و امور اجتماعی - رفاه و تعاون در سال 1390 ، رویکر دهای مهم توسعه فرهنگ تعاون و کارآفرینی ، صیانت از نیروی کار و حمایت اجتماعی از کارگران زحمت کش و پر تلاش استان را در معاونتهای مختلف بر عهده گرفته است .

امید است مجموعه کارکنان این اداره کل بتوانند در سایه توجهات حضرت ولی عصر ( عج ) و نایب بر حقشان حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در راستای سیاستها و خط مشیهای دولت خدمتگزار به ارباب رجوع محترم خدمت رسانی  در خور شایسته ارائه دهند .