• عنوان یک

    متن تست
  • ITEM_TITLE

    ADD_CONTENT_HERE
  • ITEM_TITLE

    ADD_CONTENT_HERE

شهریور 15, 1396

تجدید میثاق با شهدای هشت سال دفاع مقدس در هفته دولت

به گزارش روابط عمومی اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بم صالح برایی نژاد و کارمندان اداره…
ادامه
شهریور 15, 1396

بازدید از صنایع خودرو سازی ارگ جدید

به گزارش روابط عمومی اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بم صالح برایی نژاد رییس اداره تعاون ،…
ادامه